องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการรื้อถอนหอประปา โครงสร้างเหล็ก อบต.หนองอ้ม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ อบต.หนองอ้ม พร้อมติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โครงการขยายถนน เส้นแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม ไปบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 11
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 เส้นทางข้างวัดหนองสีขา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 13
find_in_page โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยว อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file โครงการปรับปรุงลานกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 26
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม