องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาอังกฤษ)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้สำหรับหญิงตั้งครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
photo ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม