องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook
Facebook อบต.หนองอ้ม
check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม นำโดยนายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายก อบต.หนองอ้ม ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ซ้อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ นายใจ ดอกไม้ บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 ต.หนองอ้ม [17 มกราคม 2566]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต และคลอดบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [28 ธันวาคม 2565]
ร่วมรณรงค์เตรียมความพร้อมป้องกันและลลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [21 ธันวาคม 2565]
ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล [20 ธันวาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview20
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview84
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview75

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview38
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview4
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยว อบต.หนองอ้ม
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview7
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview10
โครงการปรับปรุงลานกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview11
โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview21
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview19
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview42
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview59

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายก อบต.หนองอ้ม
โทร : 099-4742824
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายก อบต.หนองอ้ม
โทร : 099-4742824
นางราตรี ประทาน
ปลัด อบต.หนองอ้ม
โทร : 089-4276679
นางราตรี ประทาน
ปลัด อบต.หนองอ้ม
โทร : 089-4276679

สถิติ sitemap
วันนี้ 1568
เดือนนี้10,107
ทั้งหมด155,945


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม