องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางราตรี ประทาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4276679
นางอิศริยา สมพร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-5697966
นางมณทกาล บุญแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6351181
นางระพีพร หลาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1694675
นางชนิดา จินดาศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-3493969


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม