องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร [19 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [18 พฤษภาคม 2565]
การออกตรวจสอบพื้นที่ ที่อยู่อาศัยผู้ประสบปัญหาทางสังคม [17 พฤษภาคม 2565]
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแก่ส่วนราชการและประชาชน [27 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ [27 เมษายน 2565]
บริการน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้แก่ส่วนราชการและประชาชน [18 เมษายน 2565]
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 [18 เมษายน 2565]
การนำส่งขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ [8 เมษายน 2565]
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์” [6 เมษายน 2565]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน [22 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 122 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม