องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธ์ เลี้ยง และอนุบาลสุกร ในพื้นที่ [14 กุมภาพันธ์ 2567]
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) รอบ 2 จำนวน 975 ครัวเรือน [8 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยระดับพื้นที่ อ.ทุ่งศรีอุดม [2 กุมภาพันธ์ 2567]
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ออกดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล [30 มกราคม 2567]
ประชุมรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567 [29 มกราคม 2567]
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [19 มกราคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ [12 มกราคม 2567]
พิธีทำบุญตักบาตร [11 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 336 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม