องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [3 ตุลาคม 2565]
ตรวจสอบถนนชำรุดเสียหาย [27 กันยายน 2565]
อำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย [27 กันยายน 2565]
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแก่ส่วนราชการและประชาชน [27 กันยายน 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [20 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์ให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [14 กันยายน 2565]
การประชุมปรึกษาหารือ [12 กันยายน 2565]
ตามโครงการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะ ตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด [12 กันยายน 2565]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม [9 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 184 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม