องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญความเดือดร้อนในการขาดเเคลนน้ำ [13 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [8 มีนาคม 2566]
การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) [8 มีนาคม 2566]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม ประชุมสรุปผลการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคลอดบุตร [1 มีนาคม 2566]
ออกให้บริการเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [21 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ไร้ที่พักพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [21 กุมภาพันธ์ 2566]
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงาน [15 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมคณะกรรมการศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม [14 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและให้ความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [9 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [9 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 233 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม