องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางมณทกาล บุญแท้
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6351181
นายพงษ์สุริยะ อุระสาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 092-1721173
นางนฤมลทิพย์ ประจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 091-0153084
นายสาคร สาฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 091-0152174
นางสาวณัฐมน บุญสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-7759062
นางสาวพิมพ์พิศรฎา มิละวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 086-8796796
นางสุจิตรา ชุมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-3959906


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม