องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพงษ์สุริยะ อุระสาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 092-1721173
นายสาคร สาฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 091-0152174
นางสาวณัฐมน บุญสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-7759062
นางสาวพิมพ์พิศรฎา มิละวาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 086-8796796
นางสาวพัชรินทร์ เทนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-9984367


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม