องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-4742824
นายสะลอง เทนโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-0131773
นางทองใส สุนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-4772709
นายสมัย คำศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5823667


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม