ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : nm0gifaFri104719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3fsSDRVFri104724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4xC8pjLFri104729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fmGvOjnFri104737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4oAt4TvFri104740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NU8OXCRFri104747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d0npvd9Fri104752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XEAwqZoFri104802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้