ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 0tGuYZUThu24946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : y5JNvqeThu24950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qPqf0vnThu24953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x5eV13wThu24956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Scq7djUThu25001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dxPbhLHThu25007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้