ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 92DxJVkTue34821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : I0GNFtYTue34825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EI1fSkCTue34828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DCliGzVTue34831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mgNAdaXTue34835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vIn6fGoTue34840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้