ชื่อเรื่อง : โครงการขยายถนน เส้นแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม ไปบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : ขยายถนน 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.55 ม. ระยะทางยาว 1,460 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือสูงเท่าถนนเดิม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : JLYgPQgThu34859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iMjN3YgThu34902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ishf8yOThu34905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9dxK5GuThu34912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GHZvwu6Thu34918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mEh8QliThu34922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7pT39wSThu34927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้