ชื่อเรื่อง : โครงการขยายถนน เส้นแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม ไปบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : ขยายถนน 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.55 ม. ระยะทางยาว 1,460 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือสูงเท่าถนนเดิม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : ioaSfLOMon111316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้