องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม ประชุมสรุปผลการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคลอดบุตร
รายละเอียด : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม จัดประชุมสรุปผลการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2566 และดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคลอดบุตร โดย นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายก อบต.หนองอ้ม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม