องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 110
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จา่ยจากเงินรายรับตามแผนรวม (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำไตรมาสที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำไตรมาสที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม