ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค-1117 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง