ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5
รายละเอียด : งานวางท่อส่งน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Dia. 3 นิ้ว ยาว 840 เมตร ท่อส่งน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Dia. 2 นิ้ว ยาว 389 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,229 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
ชื่อไฟล์ : XDamJgUMon25019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nPMGbXvMon25024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JI4r3FnMon25028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OU1NTg1Mon25030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zMknZ8mMon25034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FyNHwZKMon25038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GDUkjW5Mon25043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้