ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 680 ตารางเมตร งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : CSxp7RbFri100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SXMnm3JFri100856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rk1xFJVFri100902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wPvErBaFri100907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8mnwZ2bFri100911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DXmIv9nFri100916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PrhaQezFri100922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1wTpgeiFri100926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้