ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8
รายละเอียด : ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. ลงไหล่ทางข้างละ 0.00-0.20 ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ชื่อไฟล์ : BBy1BziWed33104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vDx4PBpWed33109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : v1e49yjWed33113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jSylq4OWed33118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : euN7MZWWed33123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : q8Dr4ErWed33127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zCCEbpzWed33132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZhIEgdRWed33136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้