ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 516 ตารางเมตร งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : mELxwkoWed32608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iuZOzsEWed32629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : U9KZA52Wed32633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MyF87vMWed32639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NUzVmiWWed32644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gkHCd0aWed32650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6izmvY1Wed32654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0UYpdaRWed32659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้