ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
รายละเอียด : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : ldPUs6LWed31325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kG5A4XBWed31332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GRP9jSaWed31344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Re8ZgHgWed31416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BD8552jWed31421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OuWGXcEWed31428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QrR9Ok3Wed31433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8WOsHcoWed31439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้