ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2
รายละเอียด : - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 672 ตารางเมตร - งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : tnI4zRIMon103512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mLBnoIKMon103517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9UcqxSwMon103524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fvdQUGpMon103529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ib4iCg9Mon103539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้