ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
รายละเอียด : - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 620 ตารางเมตร - งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : Mx6NJhZMon103118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RM6MHqxMon103124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jTZGUqMMon103130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NzChVhZMon103137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : h66n63jMon103142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้