ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
รายละเอียด : • ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 620 ตารางเมตร - จุดที่ 1 เส้นทางซอยโชคชัย กว้าง 4.00 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 312 ตร.ม. - จุดที่ 2 เส้นทางซอยบ้านนายสมพงษ์ ทรงกรด กว้าง 4.00 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 308 ตร.ม. - งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ชื่อไฟล์ : c9NvoPrMon102447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mC13afeMon102455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rPVnGJ8Mon102507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YEvbIK2Mon102512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ei06w23Mon102517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้