ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำรถแห่บั้งไฟ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง