องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
บริการน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้แก่ส่วนราชการและประชาชน
รายละเอียด : บริการน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในช่วงเดื่อนมีนาคม - เมษายน 2565...
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม