องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมปรึกษาหารือ
รายละเอียด : วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานจากส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการปฎิบัติราชการ
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม