องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้ร่วมต้อนรับ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์คู่ "โคก หนองนา โมเดล" ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนตำบลหนองอ้ม
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม