องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการรณรงค์ให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม