องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
รายละเอียด : วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สลัดทุกข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยมี นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม และมีผูู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม