องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมประกอบด้วย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน แและประชาชนผู้สนใจ
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม