องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาประชาคม บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้ม โดยมีพิธีมอบวัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีดให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและเเมวในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของประชาชน
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม