องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้ดำเนินการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวันแรก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม และเจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย ฝึกอ่านหนังสือ ประดิษฐ์ว่าวสะนู นำ้ยาล้างจ้าน เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นต้น
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม