องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญความเดือดร้อนในการขาดเเคลนน้ำ
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มพร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่บ้านหนองอ้ม หมู่1 เพื่อนำมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนนำ้อุปโภคบริโภคในพื้นที่
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม