องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (Sustainable Village)
รายละเอียด : วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้มอบหมายให้ นางอิศริยา สมพร หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวสายใจ บุญมางำ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้เเจงและมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ให้กับคณะทำงานระดับตำบลและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม โดยหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม ได้แก่ บ้านหนองสีขา หมู่ 5
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม