องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม
รายละเอียด : วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ สลัดทุกข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม เพื่อความสะดวกในการใช้สัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม