องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม รอบ 6เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
find_in_page สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม รอบ 6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม