องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลกาตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม