องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม