องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ราคากลาง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี้เห็น
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ์
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเบญจ์
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.หนองอ้ม ช่วงที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการก่อสร้างฐานรากรองรับหอถัง ย้ายหอถังประปาพร้อมติดตั้งและงานเขตท่อเมนประปา บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 - บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 22
find_in_page โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file โครงการขยายถนนลูกรัง เส้นฟาร์มไก่นายอุทัย มีบุญ บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 - ที่นานายหลำ ศรีคำคง บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม