องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ราคากลาง
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ม หมู่ 1 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม