[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลสำหรับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ

หน่วยงานราชการ


  
ประวัติ  
 
ประวัติความเป็นมา
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองอ้ม ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2540  โดยมี นายประเสริฐ  เนาวะชัย  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก ดวงตราขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสัญลักษณ์ รูป “ปราสาทบ้านเบญจ์”  ในระยะเริ่มแรก สำนักงานเดิม  ตั้งอยู่บ้านหนองอ้ม หมู่ 1 เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  50 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอาคารที่คับแคบและไม่สามารถขยับขยายให้ใหญ่ได้ เมื่อนายขจรชัย  วัฒนาประยูร  นายอำเภอทุ่งศรีอุดม  มารับตำแหน่งใหม่ๆ ได้ให้นโยบายในทางส่งเสริมและพัฒนาปราสาทบ้านเบญจ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ประสานงานกับกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท (ในขณะนั้น)  ของบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทำให้ชาวบ้านที่มีที่ดินรอบข้างปราสาทบ้านเบญจ์2ครอบครัวดังนี้ 
          1. นายบุญธรรม – นางวิมล  คำโสภา  จำนวน 3 ไร่
          2. นายบุญเพ็ง – นางปิ่น  จันทานิต    จำนวน 2 ไร่
ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาปราสาทบ้านเบญจ์จึงบริจาคที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม  จำนวน 5 ไร่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบปราสาทบ้านเบญจ์ และก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม  โดยท่านชัยสิทธิ์  โหตะกิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 4  กันยายน  พ.ศ. 2545  และได้มีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเบญจ์ หมู่ 4  ตำบลหนองอ้ม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ  65  กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งศรีอุดม ประมาณ 7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  36  ตารางกิโลเมตร  
มีพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

        @2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Mr.Santiparb Piromtrakool
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5