[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลสำหรับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ

หน่วยงานราชการ


  
สถานที่ท่องเที่ยว  
 

ปราสาทบ้านเบญจ์
หมู่  4  บ้านเบญจ์  ตำบลหนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานีชื่อ  เบญจ์เป็นชื่อต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง  ชอบขึ้นริมหนองน้ำ  อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  150  เมตร  สูงปานกลาง  ใบค่อนข้างรี  ผิวมันเล็กน้อย  กิ่งใกล้ก้านมีหนามยาว  ชาวบ้านจึงใช้ชื่อหมู่บ้าน  “บ้านเบญจ์”  และใช้เป็นชื่อบ้านเบญจ์ด้วยปราสาทบ้านเบญจ์เป็นปราสาทเขมร  มีเนื้อที่ 4  ไร่ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษ ที่  15  ถึงต้นพุทธศตวรรษที่  16  (ประมาณ  ปี  พ.ศ. 1510 – 1620)  การกำหนดอายุของปราสาทกำหนดได้จากโบราณวัตถุที่พบเห็นซึ่งเป็นศิลปะคลังปาปวน

ส่วนประกอบของปราสาทมีดังนี้
1.  ฐานจตุรมุข  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก  (ภายนอกกำแพง)  เป็นอาคารรูปกากบาท  ฐานก่อด้วยศิลาแลง  ขนาด  19.15 x 20.50  เมตร  สูงประมาณ  1.50  เมตร  สันนิษฐานว่า  สร้างขึ้นก่อนตัวปราสาท  ใช้เป็นที่รองรับเจ้านาย  หรือช่างที่ควบคุมการก่อสร้างได้พักอาศัย  และเตรียมบุคคลก่อนดำเนินเข้าไปยังตัวปราสาท
2.  โคปุระ  และกำแพงแก้ว  โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้ามีทางอยู่ทางทิศตะวันออกเท่านั้น  ส่วนทั้งสามด้านเป็นกำแพงแก้วก่อล้อมปราสาทไว้  ภายในตัวโคปุระและกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง ยกเว้นซุ้มประตู  หน้าต่างโคปุระทำด้วยหินทราย
3.  ปราสาทสามหลัง  เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐขัดเรียบ  ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน  ปราสาทหลังกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด   ทั้งสามหลังหันไปทางทิศตะวันออก  มีประตูทางด้านเดียวคือทิศตะวันออก  ส่วนอีกสามด้านเป็นประตูหลอก

หลักฐานที่ปรากฏพบเป็นโบราณวัตถุประเภทสถาปัตยกรรม  ซึ่งเป็นของที่ต้องใช้หรือมีคู่กับตัวปราสาทดังนี้
1.แท่นหรือหลักฐานประติมากรรม / ศิวลึงค์ลักษณะฐานบัว
2.แท่นหรือฐานเจาะสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก  สำหรับบรรจุของมงคลก่อนนำตัวประธานมาตั้งบนแท่นนี้  เพื่อเป็นศิริมงคล
3.บัวยอดปราสาท  และส่วนประกอบยอดปราสาท
4.แผ่นสลักรูปเทพนพเคราะห์
5.ทับหลังของปราสาทองค์กลางเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ


 
          การบูรณะปราสาทบ้านเบญจ์ หน่วยศิลปากรที่  6  ได้ดำเนินขุดแต่งปราสาทบ้านเบญจ์  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2532   ถึงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2533  ในงบประมาณปี  2533  เป็นเงินจำนวน  500,000  บาท  ดำเนินการขุดแต่งอีก  1  ปี  ตั้งแต่เดือนเมษายน  2537  ถึงเดือน  มีนาคม  2538  โดยใช้งบประมาณปี  2537  จำนวนเงิน  2,000,000  บาท  ปี  พ.ศ. 2545  จัดสรรงบประมาณบูรณะทางเข้าปราสาทเชื่อมกับหมู่บ้านและถนนใหญ่  จำนวนเงินงบประมาณ  2,000,000  บาท  ปี  พ.ศ.  2546  งบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์รอบปราสาท  บ้านเบญจ์  จำนวน  40,000  บาท

        @2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Mr.Santiparb Piromtrakool
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5